मनको बह - K.D'S CaFe
Trending
Friday, 10 April 2015

मनको बह

👩‍👩‍👧‍👧 👁‍
लेखे पछि नमेट्ने तक्दिर बनाएर गयौ दैब l
मर्नु बाच्नु जिन्दगीलाई बनाएर गयौ दैब l
कति दिनलाई साच्यौ दैब अब कति रुँदै बसुँ l
दुखीलाई साँचै दुखी बनाएर गयौ दैब
l
लेखे पछि नमेट्ने तक्दिर बनाएर गयौ दैब l
मर्नु बाच्नु जिन्दगीलाई बनाएर गयौ दैब l
मनको बह Reviewed by K.D (Kamal Dhital) on April 10, 2015 Rating: 5 लेखे पछि नमेट्ने तक्दिर बनाएर गयौ दैब l मर्नु बाच्नु जिन्दगीलाई बनाएर गयौ दैब l कति दिनलाई साच्यौ दैब अब कति रुँदै बसुँ l दुखीलाई साँचै ...
Newer Post
Previous
This is the last post

No comments:

Views