मनको बह | K.D'S CaFe Virtual World for learning and sharing because share is care.

TOP-LEFT ADS

Trending
Tuesday, 10 April 2012
Untagged

मनको बह

लेखे पछि नमेट्ने तक्दिर बनाएर गयौ दैब l
मर्नु बाच्नु जिन्दगीलाई बनाएर गयौ दैब l
कति दिनलाई साच्यौ दैब अब कति रुँदै बसुँ l
दुखीलाई साँचै दुखी बनाएर गयौ दैब
l
लेखे पछि नमेट्ने तक्दिर बनाएर गयौ दैब l
मर्नु बाच्नु जिन्दगीलाई बनाएर गयौ दैब l
मनको बह Reviewed by K.D on Tuesday, April 10, 2012 Rating: 5 लेखे पछि नमेट्ने तक्दिर बनाएर गयौ दैब l मर्नु बाच्नु जिन्दगीलाई बनाएर गयौ दैब l कति दिनलाई साच्यौ दैब अब कति रुँदै बसुँ l दुखीलाई साँचै ...

No comments: