K.D'S CaFe Virtual World for learning and sharing because share is care.: 2015

TOP-LEFT ADS

Trending
Friday, 24 April 2015
राजनीति र नेता
Friday, April 24, 2015

राजनीति र नेता

राजनीतिले जनता र देशको भलो गर्नुपर्छ । समाजमा विद्यमान असमान स्रोतहरूको वितरणलाई न्यायोचित वितरण गरिनुपर्छ । सबै वर्गलाई न्यायोचित समावे...
राजनीति र नेता Reviewed by K.D on Friday, April 24, 2015 Rating: 5 राजनीतिले जनता र देशको भलो गर्नुपर्छ । समाजमा विद्यमान असमान स्रोतहरूको वितरणलाई न्यायोचित वितरण गरिनुपर्छ । सबै वर्गलाई न्यायोचित समावे...